Premiéra je za dveřmi a pódium už je na sále…

12.4.2016 jsme na sále u Čubrdů v Bukovanech nainstalovali pódium, které nám opět velkoryse zapůjčilo Město Velká Bystřice. Tímto děkujeme panu starostovi Ing. Marku Pazderovi a panu místostarostovi Mgr. Ivo Slavotínkovi za vstřícnost a podporu, kterou nám tímto projevují.

Připojujeme kratičké video, které zachycuje rychlost a lehkost, s jakou jsme stavbu realizovali. Na přípravě pódia se podílel Jirka Novotný, Iva Vančurová a její ochotný tatínek pan Hlobil, a Honza Machalka. Díky všem za jejich čas.