Podporují nás

Děkujeme následujícím subjektům a lidem za nezištnou pomoc, kterou nám poskytují nebo dříve poskytli:

Obec Bukovany – za všestrannou podporu

Město Velká Bystřice – za zapůjčení mobilního pódia

Orel Velká Bystřice – Velmi amatérské divadlo – za zapůjčení osvětlovací techniky

Martin Klos – HDT Car s.r.o. – za zapůjčení vozidla k přepravě kulis

Jakub Darat – Orient Bohemia s.r.o. – za zapůjčení vozidla k přepravě kulis

Tomáš Zendulka – Zendulka s.r.o. – za zajištění přepravy kulis a trvalou přízeň

Manželé Jaroslava a Jan Čubrdovi – za zapůjčení sálu

Anna Vančurová – za přípravu plakátů, programu a návrhy kulis

David Smékal – za tvorbu webových stránek

… a v neposlední řadě děkujeme našim manželkám, manželům, partnerkám a partnerům – za jejich trpělivost a toleranci…