O nás

Divadelní spolek v Bukovanech vznikl jako volné sdružení lidí, kteří se snaží navázat na tradice ochotnického divadla v obci.

Spolek byl založen 17.5.2012, kdy se dali dohromady 3 nadšenci, kteří se shodli na tom, že vodění medvěda je přece jen málo v oblasti kulturního vyžití na takovou úžasnou obec, jakou Bukovany bezesporu jsou, a rozhodli se proto podniknout výpravu do neprobádaných vod dramatického umění.

Přípravný výbor působil ve složení Iva Vančurová, Jitka Šidláková a Honza Machalka. V průběhu léta 2012 připravoval k realizaci první divadelní hru na motivy pohádky Jana Wericha „O Lakomé Barce“. 10. září 2012 byla činnost zahájena naplno i s budoucími hereckými hvězdami. První historická premiéra se konala 27.4.2013 na sále U Čubrdů.

SC hromadná

Dne 22.12.2015 proběhla ustavující schůze Divadelního spolku Bukovany, na které 17 přítomných členů schválilo stanovy spolku a zvolilo si na příštích 5 let za svého předsedu Jana Machalku. Dne 13.1.2016 zapsal Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci náš spolek pod spisovou značkou L 14823 a IČ 04714563 do spolkového rejstříku.

Divadelní spolek Bukovany působí díky vstřícnosti obce v prostorách Rodinného centra v Bukovanech. Je financován z příspěvků členů, tržeb z dobrovolného vstupného, honorářů za vystoupení,  darů od obce Bukovany a ze sponzorských darů.

trička

V současné době již disponujeme kompletním technickým vybavením pro osvětlení a ozvučení sálu. Jsme tedy schopni odehrát představení v jakémkoliv krytém prostoru o velikosti jeviště min. 4×6 m s dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojkou.

Divadelní spolek Bukovany – DOKUMENTY

Stanovy divadelního spolku Bukovany

Zápis z ustavující schůze Divadelního spolku Bukovany

Seznam členů Divadelního spolku Bukovany

Zápis z 1. výroční schůze DSB 15.12.2016

Plán Divadelního spolku Bukovany na období 2017-2019

TOPlist